Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 22 juni 2021 in Vught

fractievergadering

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught vergadert vanaf 20.00 uur over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. De fractie vergadert (behalve in vakanties) vrijwel iedere dinsdagavond, een enkele keer op maandagavond. Raadpleeg onze agenda op deze website voor alle actuele data.

Normaliter vergadert de fractie in het raadhuis van Vught, maar vanwege de coronamaatregelen vergadert de fractie t0t nader order digitaal.

Als je je mening of visie wilt geven over een bepaald agendapunt, als je wilt weten wat D66 daarvan vindt of als je specifieke vragen hebt over een bepaald agendapunt, ben je van harte welkom om aan te schuiven. Vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, leden en niet-leden van D66 etc. zijn van harte welkom. Jouw inbreng/ bijdrage/ idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan. Graag vooraf je komst van tevoren aankondigen per mail of telefoon bij een van de fractieleden.

Wil je iets weten, heb je een prangende vraag of een mooi idee? Je hoeft uiteraard niet te wachten tot deze of een andere vergadering. Onze fractieleden zijn allemaal direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

Mailen naar de fractie kan natuurlijk ook:
fractie@d66vught.nl

De actuele agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen zijn hier te lezen.

22 juni

20:00 uur

Digitale vergadering (via Teams)