Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

GEEN Fractievergadering

Dinsdag, 30 juli 2019

zomerreces

In verband met het zomerreces van de gemeenteraad is er deze week geen fractievergadering. De eerstvolgende fractievergadering is op dinsdag 20 augustus, zoals altijd in het raadhuis.

Als je je mening of visie wilt geven over een bepaald agendapunt, als je wilt weten wat D66 daarvan vindt of als je specifieke vragen hebt over een bepaald agendapunt, hoef je uiteraard niet te wachten tot de vergadering na het reces. Onze fractieleden zijn allemaal direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

Mailen naar de fractie kan natuurlijk ook:
fractie@d66vught.nl

De actuele agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen zijn te lezen op:
RaadsInformatieSysteem

30 juli

20:00