Steun ons en help Nederland vooruit

Cromvoirt

De vorige verkiezingen was D66 in Cromvoirt al met stip gestegen. We werden de tweede partij, maar we willen verder: de grootste worden in Cromvoirt. Niet dat de grootste worden het ultieme doel is, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we de beste plannen hebben voor Cromvoirt. Geen woorden, maar daden.

Zo sloten wij onlangs een ‘contract’ af met Veilig Verkeer Cromvoirt. De aanpak van de verkeersoverlast wordt door alle politieke partijen genoemd, maar concrete oplossingen zijn er niet. D66 heeft daarom samen met jullie dorpsgenoten een plan van aanpak gemaakt. We hopen dat meer partijen dit ‘contract’ gaan ondertekenen. Dit is zo’n treffend voorbeeld van de manier waarop wij politiek willen bedrijven. Je leest meer over het contract op de andere zijde van deze brief.

Onze D66-afdeling is een van de meest actieve in Nederland. We komen met veel vernieuwende voorstellen (en krijgen de meeste voorstellen ook aangenomen), zijn altijd direct benaderbaar en worden soms zelfs wel eens de meest lokale partij van de gemeente Vught genoemd. Dat zien we als een groot compliment!

Behoud van de eigenheid van elk dorp in onze gemeente is van groot belang. Dat geldt zeker ook voor Cromvoirt, want ons dorp heeft een sterke gemeenschapszin en een prachtig buitengebied. Mensen wonen hier niet voor niets graag. Dat wil D66 zo houden, want zo blijft Cromvoirt een levendig dorp. Dat wil D66 bereiken door in te zetten op drie speerpunten:

  1. Aanpakken verkeersknelpunten
    De huidige plannen voor de N65 leveren te veel extra verkeer op in Cromvoirt (en Helvoirt). Daarom moet in ieder geval bij In ’t Groene Woud de volledige aansluiting behouden blijven, zodat verkeer van die omliggende bedrijven niet gedwongen wordt om door ons dorp te rijden. Over maatregelen in Cromvoirt lees je meer op de achterzijde van deze brief.
  1. Versterken leefbaarheid
    Om toekomstbestendig te zijn, is het belangrijk dat jonge gezinnen zich vestigen in Cromvoirt. Daarom wil D66 bij woningbouw in het dorp inzetten op betaalbare eengezinswoningen. Daarnaast zijn behoud van lokale voorzieningen van belang, zoals de seniorenbus, het ontwikkelen van een dorpsplein voor de kerk en ondersteuning van verenigingen, bijvoorbeeld goede huisvesting van de Cromvoirtse Fanfare.
  1. Behoud groene buitengebied
    Het schitterende groene buitengebied is heel belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Cromvoirt. Daarom wil D66 dit behouden en versterken. De verdere uitbreiding van de IJzeren Man mag niet ten koste gaan van de natuurlijke omgeving. D66 is terughoudend met bebouwing in het buitengebied en tegen een ontsluitingsweg door het Helvoirts Broek. Ons buitengebied moet goed toegankelijk zijn, daarom wil D66 investeren in goede fiets- en wandelpaden, ook geschikt voor mindervaliden.
Cromvoirt

Ton van Outheusden, kandidaat-raadslid, plek 8 Imogen Burbidge, kandidaat-raadslid, plek 21 Désirée Rasenberg, kandidaat-raadslid, plek 24

 

Klik op de foto voor het artikel.

Laatst gewijzigd op 13 november 2020