Steun ons en help Nederland vooruit

Henk Klösters

Voorzitter afdeling Vught

72 jaar

Vught

Ik ben gehuwd, vader van drie dochters en heb twee kleindochters. Inmiddels ben ik met pensioen en actief als vrijwilliger/rondleider bij Kamp Vught. Als PUM-senior expert word ik regelmatig uitgezonden naar het buitenland waar ik mijn expertise op afvalgebied kan inbrengen. Daarnaast ben ik vele jaren bij VVC en Zwaluw VFC bestuurlijk betrokken geweest.

In 1949 geboren in Uden als een van de acht. Hier heb ik ook mijn middelbare school- opleiding gevolgd. Verder heb ik in meerdere plaatsen gestudeerd alvorens ik in 1972 als vrijwilliger voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers  werd uitgezonden. Drie jaar heb ik als tuinbouwvoorlichter in 2 Afrikaanse landen gewerkt. Terug in Nederland ben ik gaan werken voor de groeikernen Zoetermeer, Nieuwegein en Houten waar ik verantwoordelijk was dat de infrastructuur op tijd werd ingericht. In 1990 ben ik als directeur van de Afvalstoffendienst  in ’s-Hertogenbosch begonnen en daardoor in Vught terecht gekomen. Mijn werkzame leven heb ik afgesloten in Oosterhout als directeur Stadsbedrijven.

Henk & D66

Sinds mijn verhuizing naar Vught, ben ik actief voor D66 Vught. Voor het eerst in 1994 gekozen in  de gemeenteraad van Vught. Vervolgens mocht ik drie keer lijsttrekker zijn van D66 Vught om met tussenpozen van acht jaar opnieuw in 2014 gekozen te worden in de gemeenteraad van Vught. In totaal derhalve zestien jaar raadslid voor D66. Ooit koos ik voor D66 vanwege zijn sociaalliberale kijk op de samenleving. D66 gaat uit van het maken van realistische afwegingen en laat zich niet beperken door politieke dogma’s.

Vught is niet alleen een mooie groene gemeente, maar ook een dorp waar aardige mensen wonen. Een praatje maken of een groet is heel normaal in Vught. De keuze om in 1990 in Vught te gaan wonen was snel gemaakt. Vele voorzieningen, een breed verenigingsaanbod, een station handig voor onze destijds elders studerende kinderen en dicht bij een grote stad als ‘s-Hertogenbosch.

Ik wil me 100% inzetten om ervoor te zorgen dat Vught een topgemeente blijft om in te wonen met een zeer hoog niveau aan voorzieningen. Vught is een krachtige gemeente met heel veel initiatieven vanuit de inwoners zelf. D66 wil niet alleen de eigen ideeën verwezenlijken, maar vooral ook de initiatieven uit de Vughtse samenleving. Die staan voor ons op één; de overheid moet die initiatieven ondersteunen en mogelijk maken.

Henk Klösters
06-14527033

Heel mijn leven doe ik steeds mijn best om nooit te hoeven zeggen 'had ik maar'
- Henk Klösters