Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Jaap Rochat

Penningmeester afdeling D66 Vught

66 jaar

Vught

Sinds 2007 woon ik in Vught samen met Marion. We hebben 4 kinderen en 2 kleinkinderen. In het dagelijkse leven ben ik griffier in de gemeente Zundert in West-Brabant.

Daarom D66

D66 is 100% een sociaal-liberale partij die uitgaat van de eigen kracht en van een duurzame en harmonieuze samenleving. In zo’n omgeving voel ik mij als een vis in het water en komt het beste uit mezelf naar boven.

Daarom Vught

Vught is een 100% mooie, gezellige, veilige gemeente met een groen buitengebied, waar het heel fijn wonen is met leuke, vriendelijke en actieve mensen, die veel voor elkaar over hebben.

Ik ga 100% voor

Ik wil me weer voor 100% als raadslid inzetten voor de Vughtse inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen om Vught leefbaar, gezond en duurzaam te houden. Vught is een topgemeente en aan de top blijven, is een stevige opgave. Daarom wil ik weer doorgaan als raadslid voor D66. Mijn specifieke aandachtspunten voor de komende 4 jaren zijn: maak gemeentelijk beleid niet alleen voor de Vughtse inwoners, maar juist samen met hen. Betrek ze er zo vroeg mogelijk bij. Zodoende wordt de burgerbetrokkenheid vergroot en daarmee het vertrouwen in het gemeentebestuur.

Inwoners, bestuur en politiek kunnen elkaar versterken om ervoor te zorgen dat in Vught iedereen kan blijven meedoen. Mensen die dat niet op eigen kracht kunnen doen worden geholpen.

Er zit zoveel bruikbare denkkracht en energie in de Vughtse samenleving en onder het motto samen staan we sterker pleit ik ervoor om onze krachten te bundelen in het belang van 100% Vught.

Ook gaat al mijn aandacht uit naar de gevolgen van de spoorplannen en N65. Het tegengaan van trillingen vind ik een grote zorg en dat moet tot een minimum worden beperkt.

De jeugd heeft de toekomst, dus wil ik me ervoor inspannen dat jongeren in Vught duurzaam kunnen blijven wonen in betaalbare en energiezuinige woningen.

En tenslotte wil ik me gaan inzetten om het politieke bedrijf in Vught interactief te maken. Meer (inter)actie en samenwerking tussen de politieke partijen in het belang van Vught. Daarvoor is nodig dat we elkaar vaker iets gunnen, afstappen van oude dogma’s en het loslaten van vastgeroeste gebruiken binnen Vught. Tegelijkertijd is het ook nodig om de focus naar buiten te richten. Samenwerking in en met de regio wordt steeds belangrijker en dan moeten we ook onze buurgemeenten wat vaker opzoeken, te beginnen met Haaren. Een deel daarvan komt bij Vught en die nieuwe Vughtenaren zijn van harte welkom.

Meer van Jan Jaap Rochat