Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

Fons Potters is namens D66 wethouder in het college met de portefeuille bouwen en wonen, grondzaken, vergunningen, onderwijs, jeugdzorg, jongerenbeleid, welzijn, burgerparticipatiebeleid en communicatie.

Laatst gewijzigd op 22 januari 2021