Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur verbindt Vught

Vught mag trots zijn op het bloeiende kunst- en cultuurklimaat. D66 wil dat nog verder versterken, omdat kunst en cultuur bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, lokale economie, prettig wonen en de groei van toerisme. Kunst en cultuur verwonderen, prikkelen ons en laten ons reflecteren. Dit draagt bij aan het ontdekken van eigen talenten.

De cultuurnota is niet meer up-to-date en is na tien jaar aan vervanging toe. D66 wil een nieuwe cultuurnota die door middel van co-creatie met het culturele veld gemaakt wordt. We willen kunst en cultuur voor jongeren, in samenwerking met het professionele veld, stimuleren. D66 wil initiatieven stimuleren die gericht zijn op samenwerking, netwerkvorming en diversiteit en waarbij verbinding en ontmoeting voorop staan. Ook het onderwijs wordt hierbij betrokken.

D66 wil de identiteit van Vught versterken. Dat kan door nieuwe initiatieven zoals een heemkundekring, maar zeker ook door bestaande zoals carnaval en een actief monumenten- en erfgoedbeleid. Laagdrempelige voorzieningen waardoor mensen in aanraking komen met kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn, gezondheid en geluk van Vughtenaren.

Het opgerichte Vughtse Cultuurnetwerk kan verder groeien en bloeien waardoor ideeën voor aantrekkelijke nieuwe initiatieven ontstaan. De gemeente stimuleert en faciliteert deze initiatieven, maar voert ze niet uit. Belangrijk is dat er één centrale cultuuragenda voor Vught komt. Hiervoor kunnen we een beroep doen op DePetrus of Plaza Cultura.

Vughtse amateurkunst verdient een goede en betaalbare huisvesting. D66 wil de opdracht aan Theater De Speeldoos herijken en beter laten aansluiten bij de vraag uit het culturele veld. Er komt een einde aan de onduidelijke verantwoording van de Speeldoos en de besteding van hun subsidie. Bij het subsidiëren moet de Vughtse amateurkunst centraal staan en niet langer de accommodatie.

Cultuureducatie op basisscholen houden we op een excellent niveau, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier in aanmerking komen met kunst en cultuur. Hierdoor ontstaat meer aanwas voor bijvoorbeeld muziekverenigingen. Vught subsidieert geen professionele kunst. Dat is volop aanwezig in de directe omgeving van Vught.

Hoofdstuk 4 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught