Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

D66 is 100% Vught

Vught is een topgemeente om in te wonen. Niet alleen vanwege het hoge niveau aan voorzieningen, de mooie omgeving, de goede ligging, maar vooral ook door de actieve inwoners van Vught en Cromvoirt. Door dit alles is Vught een gemeente om trots op te zijn.

D66 wil ook de komende jaren door met het verder verhogen van de kwaliteit van Vught. We staan de komende jaren voor grote uitdagingen. De aanleg van het verdiepte spoor en de verbetering van de N65 zijn zeer ingrijpend, maar ook het verder verduurzamen van de gemeente blijft een belangrijk punt in ons programma.

Vught is de op twee na duurzaamste gemeente van Nederland. Of het nou gaat om ecologie, economie of sociaal-cultureel vlak: Vught is op alle terreinen een voorbeeld voor andere gemeenten. D66 zet in op versterking van het beleid, zodat deze koppositie behouden blijft.

De rode draad in ons programma is duurzaamheid, infrastructuur, gezondheid, meedoen naar vermogen en het creëren van kansen voor jeugd en jongeren. Een gezond en vitaal Vught gaat veel verder dan volksgezondheid. Dat gaat over goede accommodaties om te sporten en te bewegen natuurlijk, maar ook over gezonde mobiliteit, gezonde wijken, gezonde scholen, gezonde lucht en gezond blijven door middel van preventie. Daarbij hoort dat iedereen mee kan doen in Vught. Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en talentontwikkeling staan daarbij voorop. Inwoners die het op eigen kracht niet kunnen, worden op weg geholpen.

Kunst en cultuur zijn belangrijk omdat deze bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, lokale economie, prettig wonen, het stimuleren van toerisme en de vrijetijdsbesteding. Dat Vught een zelfstandige gemeente moet blijven, staat voor D66 buiten kijf. Toekomstbestendig gemeentelijk beleid en een gezonde financiële positie zijn en blijven hierbij van groot belang. Ook de komende jaren zet D66 zich weer voor de volle honderd procent in voor een gezond, leefbaar en duurzaam Vught. Daarbij blijven we zoeken naar én experimenteren met nieuwe manieren om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen. Daar zijn we ook de komende volle periode actief mee bezig.

D66 Vught staat voor kwaliteit, duurzaamheid, vitaliteit en cultuur, waarbij iedereen mee kan doen. Met z’n allen maken we Vught nóg mooier. Daar gaan we 100% voor.

Hoofdstuk 1 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught