Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede zorg, lokaal waar het kan

De gemeente Vught heeft er vanuit provincie en rijk de laatste jaren veel uitvoeringstaken bijgekregen. D66 is zeer tevreden over de integrale aanpak van Wegwijs+, die voor verschillende gemeenten zelfs als voorbeeld geldt. Vught kan op zeer specialistische gebieden niet zonder samenwerking in de regio, maar wat lokaal kan moet ze lokaal blijven doen, dichtbij de mensen. Wij zijn trots op wat Anders Bezig Zijn (ABZ) heeft bereikt voor Vught. D66 wil investeren in ABZ als centraal aanspreekpunt voor persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en het opdoen van nieuwe sociale contacten. Graag zien we meer kennisdeling ontstaan, bijvoorbeeld tussen generaties waarbij jongeren senioren leren hoe je een vlog maakt. Welzijn Vught, onderdeel van het regionale Divers, kan in afgeslankte vorm verder. Deze organisatie kan met innovatie haar diensten meer richten op de behoefte van de inwoners.

Bij de uitvoering van sociaal beleid staat bij D66 preventie op nummer één. Een voorbeeld is het tegengaan van eenzaamheid en vervreemding. Het voorkomen van problematiek is niet alleen veel zinniger maar ook veel goedkoper dan pas ingrijpen als het te laat is. Voor D66 blijft het uitgangspunt dat de eigen leefwereld van de cliënt centraal staat en dat van daaruit gewerkt wordt op basis van eigen kracht, competenties en zelfvertrouwen. Dat moet de gemeente zo gewoon en zo dichtbij mogelijk doen, uiteraard door het bieden van maatwerk en met respect voor ieders privacy. Hierdoor zal de forse participatiegraad van inwoners verder toenemen.

De sociale agenda van Vught mag geen open eind regeling worden. D66 vindt een strakkere beheersing van de kosten een belangrijk verbeterpunt in het Vughtse sociale beleid.

Armoede bij kinderen is voor D66 onbestaanbaar. De gemeente brengt verschillende partijen bij elkaar voor een nieuwe aanpak van armoede. Het grootste probleem is het bereiken van de doelgroep van ouders en kinderen. D66 vindt samenwerking tussen verschillende partijen als het consultatiebureau, huisartsen, scholen en sportverenigingen essentieel. Als er goede samenwerking is hoeft geld niet het struikelblok te zijn om armoede bij kinderen te voorkomen of te beperken.

Gezondheid is een groot goed, zowel fysiek als mentaal. Het stimuleren van een goede leefstijl en gezondheid vinden we belangrijk. Een socialere samenleving met oog voor elkaar en een helpende hand zijn belangrijk in onze (vergrijzende) leefomgeving. Voorzieningen dienen goed toegankelijk te zijn, zowel digitaal als fysiek. D66 onderschrijft het door Nederland getekende VN-verdrag voor gehandicapten en wil een plan van aanpak voor Vught. Om alle zorgtaken uit te kunnen voeren in de toekomst, is het voor D66 een vereiste dat het buitengebied de komende jaren wordt voorzien van een dekkende glasvezelbekabeling.

Hoofdstuk 7 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught