Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hoofdstuk 10: Gezond onderwijs

De meeste scholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn goed op orde; de gemeente sluist de beschikbaar gestelde middelen door naar de schoolbesturen. Alleen de uitbreiding van het Zuiderbos (voorheen De Zwengel) op Zorgpark Voorburg moet de komende jaren nog worden aangepakt, alsook het ruimtegebrek bij Het Kwartier in Vught-Noord. Voor het Maurick College is er een langjarige afspraak met Ons Middelbaar Onderwijs.

WAT IS ONZE AMBITIE?

D66 streeft ernaar dat alle basisscholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt op termijn worden omgevormd tot integrale kindcentra (IKC’s). Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen in één gebouw terecht, waarbij de verschillende onderdelen één onderwijsvisie hebben. De Avonturier is het eerste volwaardige IKC. D66 wil dat de gemeente, samen met de basisscholen, onderzoekt hoe zij deze ontwikkeling kan stimuleren.

We faciliteren een goed aanbod van kunst, cultuur en bewegen omdat dit bijdraagt aan een goede ontwikkeling. Leerlingen die in de gemeente wonen en kiezen voor het Maurick College moeten meer kans maken op een plaats dan nu het geval is.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Uitbreiden capaciteit scholencluster Vught-Noord

Door het succes van het scholencluster Het Kwartier in Vught-Noord is er een tekort aan leslokalen ontstaan en is er gekozen voor het plaatsen van tijdelijke lokalen. Er kan ruimte gewonnen worden in de school door een koppeling met het naastgelegen Klokgebouw. Hierdoor kan ook de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang in het Stadhouderspark worden gerealiseerd.

Goede faciliteiten scholen

D66 wil dat het uitstekende niveau van de schoolgebouwen in stand blijft. Ze wil dat de gemeente in het integraal huisvestingsplan vastlegt hoe er wordt gewerkt aan een gezond binnenmilieu, verduurzaming van de gebouwen en groene schoolpleinen. Want gezonde en energieneutrale gebouwen met moderne voorzieningen zorgen voor een stimulerende leer- en werkomgeving.

Voor D66 is het belangrijk dat in Vught de scholen onderwijs kunnen geven waardoor kinderen klaar zijn om mee te doen in het digitale tijdperk. Dit vraagt om mediawijsheid en digitale geletterdheid: toekomstgericht onderwijs dat een basis vormt voor een leven lang leren.

Bewegen en cultuur voor kinderen

D66 vindt dat kinderen leren gezond te bewegen en in aanraking komen met cultuur. Daarom zijn we voorstander van de ondersteuning die de combinatiefunctionarissen sport geven aan het innoveren van de gymlessen. Plaza Cultura ondersteunt de scholen in kunst- en cultuureducatie. Wij willen dat dit op een excellent niveau blijft.

D66 wil stimuleren dat aan maatschappelijke projecten wordt deelgenomen, zoals voorlichting van de GGD, de Zwerfafvaldag, de Dag van de Duurzaamheid, ‘Bewegen is gezond’ en armoedebestrijding.
Voorrang voor kinderen uit de gemeente op het Maurick College

D66 is trots op de hoge kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen op het Maurick College. Het is logisch dat deze school ongekend populair is. Dit geeft wel problemen: er willen meer leerlingen naartoe dan er plaatsen zijn. De gemeente moet het gesprek aangaan om kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang of in ieder geval een grotere kans te geven om toegelaten te worden tot het Maurick College. Voor deze kinderen is het de dichtstbijzijnde school. Kinderen van buiten de gemeente voorrang geven vindt D66 niet gepast, omdat het de enige middelbare school in de gemeente is.

Hoofdstuk 10 van ons verkiezingsprogramma: Gezond onderwijs