Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hoofdstuk 5: Gezonde economie, recreatie

Naast een topgemeente om in te wonen, is Vught ook een gemeente met een gezonde bedrijvigheid. Vught moet een gemeente zijn met een goed ondernemersklimaat. Door de Coronacrisis verkeren veel Vughtse, Helvoirtse en Cromvoirtse bedrijven in moeilijke tijden. Ook heeft de aanleg van de N65 mogelijk gevolgen voor een aantal ondernemers. Verder is Vught voorzien van uitgebreide mogelijkheden om te recreëren. De vele fiets- en wandelroutes moeten worden behouden en waar nodig, beter op elkaar worden aangesloten. Ook moet het open zwemwater voor iedereen behouden blijven.

WAT IS ONZE AMBITIE?

Werkgelegenheid moet behouden blijven en gestimuleerd worden, waarbij de bedrijven verder moeten kunnen verduurzamen. Dat iedereen die dat wil, kan meedoen in onze samenleving zit in het DNA van D66 en dus moet het lokale inclusiebeleid verder worden omarmd en waar nodig verbreed worden.

Een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod in de drie dorpen is van groot belang. Het nieuwe centrumplan voor Vught maakt de herontwikkeling van het centrum af. D66 wil wel betere voorzieningen voor het stallen van fietsen. De bereikbaarheid van bedrijven in Cromvoirt en Helvoirt moet worden verbeterd en de centra, met name de Sint-Lambertusstraat en Torenstraat, moeten worden ontlast door mogelijke alternatieve ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer.

Toerisme moet een impuls krijgen door extra investeringen, in onder andere in de IJzeren Man, de Vughtse Heide, het Van Gogh Nationaal Park en fiets- en voetpaden.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Kansen en ruimte voor alle ondernemers

De lokale economie willen we ondersteunen door alle (en niet steeds dezelfde) Vughtse ondernemingen gemeente-opdrachten te gunnen. Openingstijden van horeca laten we zo ruim mogelijk, net als de mogelijkheden voor winkeliers om iedere dag van de week hun winkel te openen.

Benutten van reclamebelasting

De effectiviteit van de reclamebelasting in het centrum van Vught vraagt om een evaluatie. Hierna kan worden besloten of deze wordt afgeschaft of uitgebreid naar de centra in de andere dorpen. Reclamemasten maken we, waar het kan, onmogelijk in bestemmingsplannen of we gaan ze belasten.

Hoogstaande recreatie en horeca

De ontwikkeling van duurzame en kwalitatief hoogstaande recreatie en horeca krijgt van D66 volop de ruimte. Hotel Van der Valk krijgt de ruimte voor nieuwbouw van bestaande voorzieningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor het Strandhuys en het strandbad bij de IJzeren Man; deze krijgen als ‘pleisterplaats’ de ruimte om binnen de grenzen van het bestemmingsplan te vernieuwen. Met andere woorden: moderniseren met oog voor wat het gebied kan dragen.

Taskforce N65 & Ondernemers

D66 wil dat de gemeente Vught een taskforce opricht met ondernemers om samen de overlast van de verdieping van de N65 tot het minimum te beperken. Indien mogelijk steunt de gemeente lokale ondernemers via de projectorganisatie van Rijksinfra, bijvoorbeeld door tegemoetkomingen uit de reserveringen ‘extra kosten door overlast’.

Investeren in recreatie

Op vele plaatsen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt verkeren de voet- en fietspaden in erbarmelijke en soms zelfs onveilige omstandigheden. D66 wil een opknapbeurt van voet- en fietspaden in de gemeente. Een deel van de Vughtse Heide en het rondje IJzeren Man moet toegankelijk worden voor rolstoelen. D66 wil hiervoor elk jaar een deel van de pot ‘bovenwijkse voorzieningen’ en de toeristenbelasting inzetten. Die laatste belasting mag van D66 overigens best iets omhoog en meer op het niveau van de omliggende gemeenten gebracht worden. De opbrengsten moeten wel ten goede komen aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Vught.

Wandelen over landgoederen

Vught is de gemeente met de meeste landgoederen van Brabant. De landgoederen die subsidie hebben gekregen vanwege openstelling voor derden moeten ook echt toegankelijk zijn. D66 ziet graag het wandelnetwerk rondom Vught, Helvoirt en Cromvoirt groeien, over en langs de randen van deze landgoederen. Dit is ook een recreatieve kans voor de gemeente Vught.

Hoofdstuk 5 van ons verkiezingsprogramma: Gezonde economie en recreatie