Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Iedereen doet mee in Vught

Ons uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen in Vught. Mensen die hulp nodig hebben, krijgen de steun die ze nodig hebben. D66 vindt wel dat hiervoor een tegenprestatie mag worden gevraagd, of dit nu met betaald of onbetaald werk wordt gedaan. De rol en betekenis van vrijwillige inzet en initiatieven als ABZ en Ouderen Samen zijn van onschatbare waarde en spelen een belangrijke rol in de kansen en mogelijkheden die mensen hebben of ontdekken om op eigen kracht deel te nemen aan de Vughtse samenleving. D66 zet zich in om te komen tot meer werkplekken voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

D66 vindt voor de inwoners van Vught de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van publieke informatie belangrijk. Het gaat dan over wat er speelt in Vught, gecombineerd met items over Vughts beleid, gezondheid, welzijn, lifestyle en lokale activiteiten. D66 denkt hierbij aan een netwerk van beeldschermen op druk bezochte plaatsen zoals DePetrus, sportkantines van sportverenigingen, wachtkamers en de Rode Rik. Dit stimuleert het gesprek tussen Vughtenaren. Mensen die digitaal minder vaardig zijn worden ook geïnformeerd. Dat kan bijvoorbeeld worden gecoördineerd door de bibliotheek.

Het centrum van Vught ontwikkelt zich de komende jaren tot een levendig gebied. De verbouwing van de Petruskerk naar een nieuwe centrale ontmoetingsplek is nagenoeg klaar. De komende verbouwing van de zwaar gedateerde Marktveldpassage leidt tot een mooi winkellint. Na de geplande aanpak van het Moleneindplein kan ook dit belangrijke winkelgebied weer jaren vooruit. D66 vindt de centrumpartners, MKB en bedrijven sterke partners die met elkaar veel kunnen bereiken. We faciliteren hun vernieuwende ideeën en plannen, maar gaan die als gemeente niet allemaal zelf uitvoeren. Een grondige evaluatie van het huidige centrummanagement is op zijn plaats. Om langer verblijf in (delen) van het centrum mogelijk te maken kan de maximale parkeerduur met de parkeerschijf van 2 naar 3,5 of 4 uur. De ingevoerde reclamebelasting moet zijn meerwaarde aantonen. Als er geen meerwaarde is, moet deze worden afgeschaft.

De deuren van Elzenburg gaan open voor veel meer activiteiten dan alleen voor jeugd en jongeren. Verenigingen en stichtingen die er op uren in willen waarop het jongerencentrum toch leegstaat, moeten er van harte welkom zijn. D66 is voor een multifunctionele inzet van Elzenburg.

De Battle Axe in Cromvoirt is grondig aan vervanging of modernisering toe. Samen met het dorp moet een plan van aanpak worden opgesteld.

D66 wil het groeiende aantal huis-aan-huis-verkopers inperken. Verkoop aan de voordeur wordt door veel mensen als zeer storend ervaren. D66 wil een ventvergunning invoeren in Vught, waardoor de drempel voor huis-aan-huis-verkopers groter wordt.

Hoofdstuk 8 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught