Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Interactieve politiek

D66 staat voor bestuurlijke vernieuwing, ook in Vught. We zetten ons in om de lokale democratie te versterken en de afstand tussen inwoners, bestuur en politiek te verkleinen. Dat doen we niet alleen rondom verkiezingen, maar doorlopend. Vooral bij concrete vraagstukken kunnen burgers, bestuur en politiek elkaar versterken. Ook willen we experimenteren met andere manieren van samenwerking in en buiten de gemeenteraad. Niet samenwerken om het samenwerken, maar samenwerken waar een gemeenschappelijk belang ligt, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden.

Graag zien wij de rekenkamercommissie weer actief. De onafhankelijkheid van de leden in die commissie moet bij de benoeming leidend zijn. Om toekomstige generaties te betrekken bij de democratie kunnen politiek en onderwijs met elkaar samenwerken. Een interactieve workshop, kleine snuffelstages of samen in debat gaan zijn prima middelen om in te zetten. Ook kunnen kinderen meer betrokken worden bij beleid dat hen aangaat. Zo moeten juist zij bij het opknappen van een speeltuin inspraak hebben.

D66 wil de griffie afslanken en het vrijgekomen bedrag overhevelen naar politieke partijen die hiermee kunnen inzetten op het vergroten van competenties of het organiseren van politiek-relevante activiteiten en bijeenkomsten. Dit daagt politieke partijen uit om zich te verdiepen en te professionaliseren en om ook buiten de verkiezingen actiever naar buiten te treden. De verantwoording van de besteding van gelden moet uiteraard volledig transparant zijn.

Helvoirt is welkom bij Vught, als Helvoirt dat wil. Dat geldt ook voor Esch. De politiek-bestuurlijke situatie in de gemeente Haaren maakt het echter op dit moment onmogelijk om tot afspraken te komen. Als er wel duidelijkheid is en een of beide dorpen bij Vught komen, is een toekomstplan nodig.

Hoofdstuk 10 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught