Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs 3.0

Ons digitale tijdperk vraagt nieuwe vaardigheden en competenties van mensen, zoals mediawijsheid en digitale geletterdheid. Goed en modern onderwijs is een basis voor een leven lang leren en persoonlijke groei en ontwikkeling. D66 staat voor gelijke kansen voor alle kinderen, meer ruimte voor professionaliteit van docenten en directere relaties tussen het onderwijs, bedrijfsleven (bijvoorbeeld voor stages en leerwerkplekken) en de gemeente. De gemeente kan bijdragen aan en randvoorwaarden creëren voor goede onderwijsinstellingen en ontwikkelingsmogelijkheden van iedereen.

D66 streeft ernaar dat alle basisscholen op termijn worden omgevormd tot integrale kindcentra (IKC’s). Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen in één gebouw terecht, waarbij de verschillende onderdelen één onderwijsvisie hebben. Met de bouw van de Avonturier (fusieschool De Wieken en De Baarzen op locatie Elzenburg) krijgt Vught het eerste volwaardige IKC. Met alleen nog de uitbreiding van Het Zuiderbos (voorheen De Zwengel) op zorgpark Voorburg, zijn alle basisscholen de afgelopen jaren gemoderniseerd of compleet nieuw gebouwd. Goede gebouwen met moderne voorzieningen stimuleren de leeromgeving van kinderen. Dit vinden we bij de kwaliteit van Vught passen.

Door het succes van het scholencluster Het Kwartier in Noord ontstaat een tekort aan leslokalen. Door slim om te gaan met de ruimte kan de groei binnen het gebouw worden opgevangen. Zo kan de kinderopvang verhuizen naar het naastgelegen Klokgebouw. Daar is genoeg plaats voor de huidige groepen. Bovendien kan dat gebouw worden uitgebreid, waardoor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van kinderopvang in het Stadhouderspark omhoog kan.

De gemeente blijft onderwijs ondersteunen in ontwikkeling van sport en cultuur. De combinatiefunctionarissen sport geven een doorlopende bijdrage aan het innoveren van de gymlessen. Plaza Cultura ondersteunt de scholen in kunst- en cultuureducatie. D66 wil dat dit op een excellent niveau blijft en is er trots op dat Vught voor veel gemeenten als voorbeeld geldt.

Hoofdstuk 5 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught