Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vught vitaal

Een gezond en vitaal Vught is voor D66 een belangrijk speerpunt van beleid. Het algemene voorzieningenniveau in Vught heeft kwaliteit, ook voor de sportvoorzieningen. Nu de binnensportaccommodaties compleet zijn gemoderniseerd, kiest D66 voor verduurzaming van een aantal buitensportaccommodaties, waarin de verenigingen zelf het voortouw nemen. Waar mogelijk dragen we accommodaties over aan clubs.

Sport en bewegen is voor iedereen nodig. Het moet laagdrempelig zijn, waardoor iedereen mee kan doen. Een gezonde leefstijl en vitaliteit werken preventief, dragen bij aan welzijn en geluk en verminderen daarmee de aanspraak op de gezondheidszorg. D66 zou het toejuichen als de verschillende verenigingen de handen ineenslaan om een jaarlijkse open dag te houden. Dan kan iedereen in Vught kennismaken met diverse sporten. Door het hele jaar heen kan voor jeugd een ‘sportstrippenkaart’ een stimulerend middel zijn om sportdeelname te vergroten. Ouderen kunnen meer in beweging komen als de zomerschool een sportprogramma voor senioren opneemt en er meer sporttoestellen en beweegpleintjes in de openbare ruimte komen. Ook de Zomerschool van ABZ zou meer onderdelen in het programma kunnen opnemen als het gaat over gezondheid en bewegen.

D66 vindt het belangrijk om sporttalenten en -prestaties meer te waarderen. Sporttalenten hebben een belangrijke voorbeeldrol bij jongeren en kinderen en kunnen als ambassadeur voor sporten en bewegen worden ingezet.

Hoofdstuk 6 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught