Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Waar(de) voor je geld

Vught staat er al jaren financieel goed voor. Goed financieel beleid kenmerkt zich door een strakke begrotingsdiscipline en zorgvuldige omgang met de besteding van publieke middelen. D66 vindt een transparante en reële gemeentebegroting met acceptabele risico’s de basis voor gezond financieel beleid.

De relatief hoge gemeentelijke belastingen zijn de financiële onderleggers van het publieke voorzieningenniveau. De kwaliteit van Vught en haar
voorzieningen staan voor D66 voorop. Effectieve besteding van belastinggelden is hierbij topprioriteit.

De ingezette koers van professionalisering van het ambtelijk apparaat is een lijn die D66 in de komende jaren wil voortzetten om de inwoners
nog beter te bedienen. Hierbij past prima het principe van nieuw beleid voor oud beleid. Afschaffen van bestaand beleid kan een besparing
opleveren in kosten en noodzakelijk ambtelijk apparaat en/of nieuwe ruimte bieden voor initiatieven die meer voldoen aan de behoefte van inwoners.

D66 vindt dat de gemeentelijke organisatie verder kan verduurzamen door zelf stroom op te gaan wekken op gemeentelijke gebouwen. Ook
op interne besparingen, zoals de afgelopen jaren op verlichting, kan nog een slag in worden gemaakt. Efficiënt gebruik van gemeentelijke gebouwen
staat voorop. Waar mogelijk dringt de gemeente het aantal vierkante meters terug door verkoop of verhuur.

D66 wil het serviceniveau van de gemeente verder omhoog schroeven, bijvoorbeeld door het realiseren van marktconforme openingstijden. Een paspoort of rijbewijs moet tegen betaling ook met de post kunnen worden bezorgd. Het digitale loket moet de komende periode verder worden ontwikkeld en verbeterd.

Hoofdstuk 9 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught