Steun ons en help Nederland vooruit

Welkom Helvoirt

In 2014 was D66 de eerste partij die zich sterk maakte voor het samengaan van Helvoirt met Vught en Cromvoirt. Het bijna zo ver! Woensdag 18 november zijn de verkiezingen voor onze gezamenlijke gemeente.

Vught en Helvoirt kunnen elkaar versterken. Zo kan Vught veel van Helvoirt leren op het gebied van gemeenschapszin en burgerinitiatieven. Andersom wordt Helvoirt onderdeel van een sterke gemeente waardoor het zijn eigenheid goed kan behouden. Om de eigenheid en kracht van Helvoirt blijvend te versterken, wil D66 investeren in de leefbaarheid, mobiliteit en goede voorzieningen in Helvoirt.

Onze vier speerpunten voor Helvoirt:

  1. Uitvoering D66-plan voor treinstation in Helvoirt: D66 Vught heeft samen met Tilburg en Den Bosch een stappenplan gemaakt om te komen tot een lightrailverbinding op het bestaande spoor Den Bosch – Tilburg. Een station in Helvoirt verbetert de mobiliteit en ontlast het lokale wegennet.
  2. Aanpakken verkeersoverlast: Verkeersoverlast op de Torenstraat, Kastanjelaan en Lindelaan moet worden aangepakt door het handhaven van 30km/h, de aanleg van fietsbanen, een verbod op zwaar verkeer zonder bestemming en een spoorfietstunneltje bij wijk Den Hoek.
  3. Investeren in behoud van de eigenheid van het dorp Helvoirt: Dat betekent investeren in lokale voorzieningen zoals het HelvoirThuis, meedoen aan het Van Gogh Nationaal Park en zorgen dat Helvoirtse verenigingen zo snel mogelijk vallen onder het ruimhartige Vughtse subsidiebeleid.
  4. Een groen buitengebied: Agrarische bedrijven perspectief bieden en met hen zorgen voor meer biodiversiteit en klimaatadaptatie. Afwijzing van een nieuw ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ door de gemeente Haaren, zodat er geen bedrijven komen die strijdig zijn met onze landschappelijke omgeving. Geen ontsluitingsweg door het Helvoirts Broek.

 

Dit zijn onze Helvoirtse kandidaten

 

 

Marcel Kloprogge, nummer 6

 

Tineke Geurts-van der Neut, nummer 16

 

Rob Brekelmans, nummer 20

 

Lex Wiersma, nummer 23

 

Bram Keijsers, nummer 30

 

Gert Hoogaars, nummer 31

 

Wim Dik, nummer 32

 

En hier vind je al onze 32 kandidaten op een rij:

 

 

Lees hier ons verkiezingsprogramma

 

 

Eerdere specifieke berichten van D66 over Helvoirt

Peiling: Helvoirt vreest verkeersoverlast in dorp na aanpak N65 (31-8-2020)
CDA wint D66-pubquiz Wie-Kent-Vught in Helvoirt (3-11-2019)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (30-5-2020)
– Team D66 doet mee aan de Helvoirt Kwis (21-5-2020)
Houdbaarheidsdatum van de nieuwe cultuurnota is beperkt: college is Helvoirt vergeten (13-1-2020)
Gemeente weigert gesprek met Maurick; leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt de dupe (17-12-2019)
Helvoirtenaren denken bij samenvoeging met Vught vooral in kansen en dromen (2-10-2019)
Helvoirtse politieke partij Progressief’96 zoekt samenwerking op met D66 Vught (10-9-2019)
D66 mist visie, ambitie en Helvoirt in nieuw bestuursakkoord (20-6-2018)
Themabijeenkomst: Helvoirt 100% bij Vught (18-3-2018)
D66: Helvoirt van harte welkom bij Vught, net als deel van Esch (14-2-2018)
Afdeling D66 Vught uitgebreid met Helvoirt (22-10-2017)
Behoud voorzieningen en eigenheid belangrijkste voor inwoners van Helvoirt bij samenvoeging met Vught (25-11-2015)
Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught (12-10-2014)
Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de meningen in Helvoirt (6-10-2014)

 

Laatst gewijzigd op 6 november 2020